UGRADNJA, SERVISIRANJE I BAŽDARENJE SVIH VRSTA I TIPOVA TAHOGRAFA

Tahograf

  • kontrole analognih i digitalnih tahografa
  • ugradnje svih vrsta tahografa
  • pregleda analognih i digitalnih
  • izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa
  • plombiranje tahografa
  • testiranje svih funkcija tahografa
  • popravka svih vrsta tahografa

Baždarenje svih vrsta i tipova tahografa

Obavezno je unapred zakazati termin baždarenja na telefon.
Nakon baždarenja, za vozilo se izdaje uverenje o ispravnosti tahografa koje važi godinu dana od dana izdavanja.

tahograf
taho

Adrese servisa za baždaciju tahografa:

PUT NOVOSADSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1 

Tehnički pregled DOO Posedra, ATP Vojvodina.

VLADIMIRA NAZORA 35, RUMA

×