Usluge registracije vozila

Kompletne registracije vozila u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja i Pravilnikom o registraciji vozila.

DOO Posedra Vam omogućava da na najbrži i najjednostavniji način, a pritom na jednom mestu, kompletnu registraciju Vašeg vozila.

Možemo svakoga dana da uradimo veliki broj tehničkih pregleda na našim linijama. Zbog stupanja novog zakona na snagu o trajanju i protokolu tehničkog pregleda termini moraju da se zakazuju. Vaš termin možete zakazati odmah telefonom ili online aplikacijom

Tehnički pregled i registracija:

 1. Putničkih vozila
 2. Autobusa
 3. Svih vrsta teretnih vozila
 4. Svih vrsta priključnih vozila
 • Tehnički pregled na nekoliko linija
 • Izdavanje polise osiguranja od autoodgovornosti
 • Direktno kod nas preuzimate registracionu nalepnicu
 • Sve administrativne poslove bez odlaska u MUP
 • Kompletan prenos vlasništva vozila
 • Kupoprodaji ugovor
 • Pripremu kompletne dokumentacije
 • Izdavanje dodatnih osiguranja
 • Baždarenje tahografa

Obavezna dokumentacija za tehnički pregled:

 •  Lična karta
 •  Saobraćajna dozvola
 •  Prethodna polisa osiguranja

Tehnički pregled vozila je moguće izvršiti 30 dana pre isteka registracije.

Tehnička ispravnost vozila je osnovi uslov za registraciju vozila iz tog razloga vozila moraju svake godine pre registracije vozila da izvrše redovan godišnji tehnički pregled.

Motorna i priključna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,500 kg, motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz, motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače, motorna odnosno priključna vozila za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car), autobusi, i motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija su u obavezi da tehnički pregled vrše na svakih 6 meseci.

U skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji sva teretna vozila ili skup vozila koji prelazi 3.5t ili 9 i više sedišta moraju imati ugrađen i baždaren tahograf.

Registracioni list koji se dobija po izvršenju tehničkog pregleda važi 30 dana.

Obavite sve na jednom mestu

Posetite neki od naših objekata i uverite se u kvalitet našeg rada.

Baždarenje Tahografa

Skup vozila koji prelazi 3.5t ili 9 i više sedišta moraju imati ugrađen i baždaren tahograf.

Tehnički pregled vozila je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajučim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost vozila u celini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

×